(خدمات قالبسازی و پرسکاری پیشرو صنعت ورنا)

(خدمات قالبسازی و پرسکاری پیشرو صنعت ورنا)

تجهیزات پرسکاری : پرسهای 16 تن تا 200 تن تجهیزات ماشینکاری: انواع فرزهای cnc، وایرکات، سنگ مغناطیس، تراش، فرز، دریل رادیال و غیره.