پرس فروشی روسی دوشاتون 250 تن

پرس فروشی روسی دوشاتون 250 تن

پرس ضربه ای دوشاتون روسی 250 تن آماده کار میز 2500*1250 بدنه فولادی