پرس ضربه‌ای کلاج بادی

پرس ضربه‌ای کلاج بادی

فروش ویژه پرس ضربه‌ای دستگاه پرس ضربه‌ای با سیستم کلاچ و ترمز پنوماتیک 25 تن، 43 تن، 40تن 63 تن 80 تن 160 تن 200 تن

مشاهده کامل آگهی:

پرس ضربه‌ای کلاج بادی